Audzēkņu apbalvošanas pasākums skolā mācību gada noslēgumā I